Prawidłowy pomiar temperatury w uchu i na czole

baner_blog_termometr_oregon

Nowoczesne termometry służące do pomiaru temperatury ciała pozwalają na szybką i bezproblemową jej kontrolę. Jednak by wynik pomiaru podawany przez urządzenie był miarodajny musimy pamiętać o kilku zasadach, których powinniśmy się trzymać. Prawidłowe procedury postępowania podamy na przykładzie termometru elektronicznego ITH80085 firmy OREGON, który może kupić w sklepie www.hornwellness.pl.

PRZYGOTOWANIE DO POMIARU

 • Jeśli stopień zużycia baterii jest znaczny, należy wymienić je na nowe w celu zapewnienia maksymalnego zasilania.
 • Zostaw termometr przez 30 minut w otoczeniu, gdzie ma być dokonany pomiar, aby był on właściwy.
 • Nieoczekiwane wahania temperatury panującej w otoczeniu mogą mieć negatywny wpływ na dokładność pomiaru. Jeżeli miejsce, gdzie ma być dokonany pomiar pokazuje inną temperaturę niż miejsce, gdzie znajduje się termometr, lub podejmuje się próbę zmierzenia temperatury koło klimatyzatora, wówczas uzyskanie zamierzonego rezultatu jest niemożliwe.
 • Upewnij się, że ucho jest czyste, aby pomiar był dokładny.
 • Pomiar powinien być dokonany w czasie odpoczynku, aby zapewnić dokładny wynik. Temperatura może się podnieść bezpośrednio po ćwiczeniach lub kąpieli

Aby zmierzyć temperaturę w uchu:
Zdejmij OSŁONĘ CZOŁOWĄ z termometru, włóż sondę do mierzenia temperatury do ucha
zachowując ostrożność, następnie naciśnij klawisz pomiaru (Measure), aby rozpocząć
pomiar. Usłyszysz sygnał. Po ukończeniu pomiaru usłyszysz dwa krótkie sygnały. Możesz
teraz odczytać wynik na wyświetlaczu lub usłyszeć go przez głośnik, jeżeli włączona jest
funkcja TALK.
Wynik pomiaru wykonany w prawym uchu może różnić się od wyniku pomiaru w lewym
uchu. Dlatego zawsze mierz temperaturę w tym samym uchu.
Aby uzyskać dokładny wynik pomiaru ucho musi być drożne (np. nie może w nim zalegać
nadmiar woskowiny).
Czynniki zewnętrzne mogą mieć wpływ na temperaturę w uchu, łącznie z takimi, kiedy osoba:
• leżała na jednym lub drugim uchu,
• miała przykryte uszy,
• była wystawiona na działanie bardzo wysokich lub bardzo niskich temperatur,
niedawno pływała lub kąpała się.
W takich przypadkach odczekaj 20 minut zanim przystąpisz do pomiaru.
Gdy do kanału usznego zaaplikowane zostały krople do uszu lub inne lekarstwa, wykonaj
pomiar w drugim uchu lub na czole.

zdjecie_oregon_ucho_01

Aby zmierzyć temperaturę na czole:
Nałóż OSŁONĘ CZOŁOWĄ na termometr, i dotknij nią czoła na środku, między brwiami a
linią włosów. Naciśnij klawisz pomiaru (Measure), aby rozpocząć pomiar. Usłyszysz wtedy
sygnał. Po ukończeniu pomiaru usłyszysz dwa krótkie sygnały. Możesz teraz odczytać
wynik na wyświetlaczu lub usłyszeć go przez głośnik, jeżeli włączona jest funkcja TALK.
Wynik zostanie automatycznie przechowany w PAMIĘCI (MEMORY). Jeżeli znajduje
się tam już 30 wyników, usunięty zostanie pierwszy wynik [najstarszy], zmniejszy się
numeracja o jedną pozycję, a najnowszy rezultat będzie na początku.
Mierz temperaturę maksymalnie 3 razy pod rząd. W przypadku wielokrotnego pomiaru – 4
razy lub powyżej – odczekaj przynajmniej 10 minut zanim przystąpisz do kolejnego.
Wyświetlanie wyniku pomiaru:
• Wyświetlanie rzeczywistej wartości wyniku dla pomiarów między 32,0°C a 42,9 °C
(89,6 °F – 109,3 °F);
• “HI” wyświetlany w przypadku wyników powyżej 42,9 °C/109, 3 °F;
• “LO” wyświetlany w przypadku wyników poniżej 32,0°C/89,6 °F.
Po zakończeniu pomiaru, po upływie 30 sekund termometr automatycznie powróci do
trybu czasu.
Wyświetlacz zostanie automatycznie wyłączony po upływie 1 minuty od czasu naciśnięciu
ostatniego klawisza (jeżeli uaktywniony jest tryb snu).

zdjecie_oregon_czolo_02

Choroby endemiczne a nadwaga

baner_blog_choroby_endemiczne

Choroby endemiczne to takie choroby, które dotykają dużą część społeczeństwa, jak na przykład choroby układu krążenia wieńcowego, cukrzyca, reumatyzm, depresja i nadciśnienie. Często powstawanie tych zaburzeń związane jest z niezdrowym trybem życia, nieprawidłowym odżywianiem oraz nadwagą. Straty ekonomiczne spowodowane tymi chorobami są znaczne. Jednak dzięki profilaktyce zdrowotnej oraz rozpoczętej na czas terapii wielu chorobom można zapobiec lub je wyleczyć. Pierwszym krokiem jest regularna kontrola wagi oraz określenie wskaźnika masy ciała (BMI – Body Mass Index), w celu uzyskania informacji o stanie odżywienia pacjenta.

Ważenie to nie tylko diagnoza, lecz także terapia

Nic nie jest bardziej frustrujące niż niedokładne ważenie. W końcu każdy chciałby wiedzieć dokładnie, jakie są skutki stosowanej diety i aktywności. Ponieważ każdy zrzucony kilogram ma
duże znaczenie: na przykład w przypadku pacjentów z nadciśnieniem tętniczym ciśnienie krwi spada o około 2mmHG. Zmniejsza się również niebezpieczeństwo wystąpienia artretyzmu, ponieważ spada poziom kwasu moczowego. Tym samym precyzyjny zapis postępów w redukcji wagi pozwala na utrzymanie motywacji pacjentów na wysokim poziomie podczas terapii. Najlepiej przy zastosowaniu wag wiodącej firmy w branży ważenia i mierzenia w medycynie SECA. Dostępne w naszej ofercie wagi znajdą Państwo pod adresem: wagi osobowe

Filtry antybakteryjne skuteczną ochroną pacjenta w trakcie badania spirometrycznego

baner_blog_filtry_antybakteryjne

Badanie spirometryczne jest badaniem czynnościowym układu oddechowego. Pomocne jest w diagnozowaniu wielu chorób płuc, m.in. POChP czyli przewlekłej obturacyjnej choroby płuc czy astmy.

Wskazania do wykonania badania spirometrycznego u pacjenta są następujące:

 • diagnostyka zaburzeń w obrębie układu oddechowego (przewlekły kaszel, duszność, pogarszająca się tolerancja wysiłku);
 • ocena dynamiki procesu chorobowego;
 • ocena skuteczności leczenia;
 • kwalifikacja do leczenia chirurgicznego (zabiegi torakochirurgiczne i poza klatką piersiową);
 • ocena rokowania;
 • ocena zdolności do wykonywania określonych zawodów; ocena wpływu narażenia zawodowego (warunki pracy, otoczenia, palenie tytoniu); ocena stopnia inwalidztwa.

Gdzie można wykonać badanie spirometryczne?

Badania te przeprowadzane są oczywiście przez specjalistów z zakresu pulmonologii i alergologii, ale można je wykonać również w wybranych placówkach podstawowej opieki zdrowotnej, bowiem wiele z nich uczestniczy np. W programie profilaktyki odtyniowej i ma możliwość wykonania badań spirometrycznych w ramach kontraktu z NFZ.
Na stronie Federacji Stowarzyszeń Pacjentów Chorych na Astmę, Alergię i POChP dostępna jest lista placówek, które aktywnie biorą udział w trakcie Dni Spirometrii i wykonują badania spirometryczne:
http://www.astma-alergia-pochp.pl/index.php?option=com_xformsdisplayrecords&view=list&Itemid=51

Badanie wykonuje się przy użyciu spirometru – obecnie na rynku dostępnych jest wiele nowoczesnych i precyzyjnych urządzeń tego typu – badają one nawet kilkadziesiąt parametrów związanych z wydolnością naszego układu oddechowego, a badanie jest proste i trwa kilka minut.
Zadaniem pacjenta w trakcie badania jest wykonanie kilku natężonych wydechów, które pozwolą na ocenę parametrów kluczowych z punktu widzenia diagnostyki płuc:

 • FEV1 (szybkość wydechu),
 • FVC (pojemność życiowa płuc),
 • stosunek FEV1 do FVC.

Czy badanie jest bezpieczne dla pacjenta?

Tak, przy założeniu, że placówka, która je przeprowadza dba w sposób szczególny o spełnianie wymogów sanitarno-epidemiologicznych i postępuje zgodnie z obowiązującymi na całym świecie standardami spirometrycznymi.

Pacjent powinien wiedzieć, że ma prawo i obowiązek domagania się od osoby przeprowadzającej badanie użycia na czas badania nowego ustnika lub filtra zabezpieczającego przez bakteriami i wirusami.
Jest to najbezpieczniejsza metoda pozwalająca na to, że zarówno pacjent, jak i personel medyczny mają pewność, że w trakcie badania nie dojdzie do przypadkowego zakażenia ( np. po pacjencie wykonującym badanie spirometryczne przed nami).

Jak działa filtr antybakteryjny?

zdjecie_blog_filtry_antybak_spiro

Filtr można stosować zarówno w badaniach wydechowych, jak również badaniach wdechowo-wydechowych.
Filtr założony na głowicę spirometryczną zapewni pacjentowi skuteczną barierę przed bakteriami i wirusami zawartymi w ślinie oraz w wykrztuszanej wydzielinie z dróg oddechowych, plwocinie oraz chroni głowicę urządzenia przed skażeniem.

Skuteczność filtrów jest zmierzona i potwierdzona na poziomie 99,99% dla bakterii i wirusów.

Filtry antybakteryjne dostępne na rynku polskim, uznanych producentów światowych takich jak Vitalograph charakteryzują się bardzo niskim zakresem tzw. martwej przestrzeni przy badaniu objętości płuc i testach DLCO – pozwala to jednoznacznie odrzucić pewne spekulacje, że powodują „ograniczenie przepływu powietrza” co może mieć wpływ na zaniżenie parametrów wydolnościowych płuc.

Zasada działania filtra jest taka, że wychwytuje on wyłącznie bakterie i wirusy, natomiast absolutnie jego konstrukcja nie wpływa na ograniczenie przepływu powietrza.

Filtry są bardzo wygodne i łatwe w użyciu, nakłada się je na głowicę spirometryczną  – posiadają zintegrowany wygodny ustnik dla pacjenta, co ułatwia wykonanie wydechów.

To, co należy podkreślić – filtry pakowane są pojedynczo, co gwarantuje, że są mikrobiologicznie czyste, dlatego najlepiej jeśli osoba wykonująca badanie otwiera opakowanie filtra bezpośrednio przed zastosowaniem w badaniu – wówczas mamy pewność, że nie grozi nam ryzyko niechcianego zakażenia bakteryjnego.

Oczywiście, niezależnie od stosowanych filtrów lub ustników z zaworem zabezpieczającym, chroniącym pacjenta przed bakteriami w trakcie wykonywania badania, urządzenia spirometryczne funkcjonujące w pracowniach badań czynnościowych muszą być poddawane cyklicznym procesom sterylizacji i kalibracji – tylko wówczas placówka wykonująca badania może mieć pewność, że zabezpiecza pacjentów przed krzyżowym zakażeniem i uzyskuje miarodajne wyniki badań.

Ofertę filtrów antybakteryjnych do urządzeń spirometrycznych prezentujemy tutaj: http://www.hornwellness.pl/category/filtry-

Bilans energetyczny – jak wyliczyć swoje zapotrzebowanie na energię

baner_blog_wagi_osobowe_seca

Zużycie energii przez człowieka związane jest z podstawową przemianą materii, termogenezą i przemianą aktywną. Podstawowa przemiana materii oznacza zużycie energii przez ciało znajdujące się w spoczynku. Jest konieczna do zachowania niezbędnych funkcji życiowych i obejmuje około 55 – 70 procent całego zużycia energii. W przypadku termogenezy energia wykorzystywana jest do zachowania ciepłoty ciała. Jej udział w bilansie energetycznym wynosi około 10 procent. Aktywna przemiana materii to ilość energii potrzebna do pracy mięśni ciała. Jest uzależniona od aktywności fizycznej i może wynosić pomiędzy 15 a 35 procent.

Jak dochodzi do przyrostu wagi?

Do przyrostu wagi dochodzi wtedy, gdy bilans energii przyjmowanej i zużywanej nie jest zrównoważony. Aby temu zapobiec można zredukować dostawy lub zwiększyć zużycie energii. Na przykład wpływając na podstawową i aktywną przemianę materii. Obowiązuje przy tym zasada: im więcej mięśni, tym większe zużycie energii. Oznacza to, że już samo zwiększenie masy mięśniowej może pozytywnie wpłynąć na bilans energetyczny. Aktywną przemianę materii można więc zwiększyć dzięki aktywności fizycznej. Jedynym, na co nie możemy umyślnie wpłynąć jest termogeneza, ponieważ jest ona sterowana przez skomplikowane procesy związane z przemianą materii i hormonami.

Jak wyliczyć swoje zapotrzebowanie na energię?
Zapotrzebowanie na energię = podstawowa przemiana materii *
aktywna przemiana materii
Podstawowa przemiana materii = 1 kcal na kg masy ciała na godzinę
Mnożniki dla przemiany materii:siedzenie w biurze: 1,3 – 1,6bieganie: 6 – 33stanie: 1,8 – 3,7transport: 3 – 12
Zapotrzebowanie na energię dla osoby o wadze 70 kg wykonującej głównie czynności na siedząco:podstawowa przemiana materii: 1 kcal * 70 kg * 24 h = 1.680 kcalaktywna przemiana materii: 1,3zapotrzebowanie na energię: 1.680 kcal * 1,3 = 2.184 kcal na dzień

Kontroli wagi możecie dokonać korzystając z doskonałej jakości wag osobowych firmy SECA, które są dostępne w naszym sklepie pod adresem: http://www.hornwellness.pl/category/wagi-osobowe

Aerozole – drobne cząsteczki by być zdrowszym

baner_blog_aerozol_pari

W terapii inhalacyjnej należy zadbać o to, żeby lek lub roztwór soli fizjologicznej dotarł do chorych części naszych dróg oddechowych i tam działał w formie drobnych cząsteczek aerozolu.

W takiej postaci lek może być wchłaniany bezpośrednio przez błony śluzowe zarówno górnych jak i dolnych dróg oddechowych. To gdzie cząsteczki leku ostatecznie trafią i jak zadziałają zależy w dużym stopniu od wielkości cząsteczki aerozolu.

Cząsteczki większe są absorbowane w górnej części dróg oddechowych: w jamie ustnej, w gardle, krtani i nosie w zależności od stosowanej techniki inhalacyjnej. Te mniejsze są w stanie dotrzeć do dolnych dróg oddechowych.

W prawidłowym i skutecznym leczeniu dolnych dróg oddechowych należy użyć takich wielkości cząsteczek, które będą odpowiednie dla pacjenta w danym wieku, a także które dotrą do chorego miejsca w organizmie. U dzieci i niemowląt drogi oddechowe są węższe i wymagają zastosowania mniejszych cząsteczek aerozolu niż jest to w przypadku dorosłych.

Odpowiednie parametry aerozolu stosowanego w leczeniu, można osiągnąć przy zastosowaniu nebulizatorów PARI LC SPRINT o różnych wkładach. Pozwalają one na dopasowanie właściwości podawanego leku do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Wkład niebieski:

Nebulizator PARI LC SPRINT z niebieskim wkładem

Nebulizator PARI LC SPRINT z niebieskim wkładem

Wkład idealny w przypadku konieczności depozycji leku w centralnej części płuc, do stosowania przez dzieci, starszych i dorosłych przy krótkim czasie inhalacji – PARI LC SPRINT z niebieskim wkładem

Wkład żółty:

Nebulizator PARI LC SPRINT JUNIOR z żółtym wkładem

Nebulizator PARI LC SPRINT JUNIOR z żółtym wkładem

W skuteczny sposób dostarcza aerozol do dróg oddechowych dzieci i niemowląt – PARI LC SPRINT JUNIOR z żółtym wkładem

Wkład czerwony:

Nebulizator PARI LC SPRINT STAR z czerwonym wkładem

Nebulizator PARI LC SPRINT STAR z czerwonym wkładem

Stosowany, gdy niezbędne są najdrobniejsze cząsteczki aerozolu, by podawany lek mógł dotrzeć do najbardziej oddalonych „peryferii” płuc, a także u małych dzieci. – PARI LC SPRINT STAR z czerwonym wkładem

PARI LC SPRINT SINUS

Nebulizator PARI LC SPRINT SINUS

Nebulizator PARI LC SPRINT SINUS

Nebulizator przeznaczony do leczenia górnych dróg oddechowych (zatoki, nos). Może być użytkowany przez dzieci powyżej 6 roku życia i dorosłych.

Należy pamiętać, że jeśli chcemy zmaksymalizować skuteczność leczenia układu oddechowego, w pierwszej kolejności powinniśmy poddać oczyszczaniu i inhalacji górne partie dróg oddechowych (zatoki, nos). (PARI MONTESOL)