Domowe leczenie niewydolności oddechowej przy użyciu koncentratora tlenu a NFZ

baner_oxy300
Tlenoterapia to metoda terapeutyczna wykorzystująca zwiększenie stężenia tlenu w powietrzu wdechowym w leczeniu. Przeprowadza się ją z wykorzystaniem urządzeń, które wzbogacają w tlen powietrze do oddychania. Stosuje się ją u Pacjentów cierpiących na niewydolność oddychania z powodu przewlekłych chorób płuc m.in. przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Rozwój technologii medycznych pozwala obecnie na prowadzenie tego typu terapii nie tylko w warunkach szpitalnych, ale także w domu. Urządzenia, które „zagęszczają” tlen z powietrza nazywamy koncentratorami tlenu.
Przykładem takiego urządzenia jest przenośny koncentrator tlenu OXY 300, którego szczegółowe parametry można znaleźć na stronie link.
Pacjent, by otrzymać możliwość przeprowadzania tlenoterapii, musi zostać do niej zakwalifikowany na podstawie niezbędnych badań wstępnych wykonanych w szpitalu. Posiadając skierowanie od prowadzącego lekarza, udaje się on do ośrodka domowego leczenia tlenem, gdzie dokonywana jest jego ostateczna kwalifikacja. Na jej podstawie pacjentowi ośrodek wypożycza do użytku domowego odpowiedni sprzęt.
Koszty tlenoterapii u pacjenta zakwalifikowanego pokrywa NFZ. Otrzymuje on nieodpłatnie koncentrator oraz przewody tlenowe, sam jednak musi opłacać koszty energii elektrycznej, którą zużyje koncentrator. Co jest istotne, bezpłatny jest także serwis techniczny koncentratora oraz przeglądy techniczne z wymianą filtrów, odbywające się co 6 miesięcy.

Źródło:
1. http://www.nfz-krakow.pl/

Zwiększenie limitów finansowania sprzętu dla pacjentów z mukowiscydozą

rozporzadzenie
Strona internetowa Ministerstwa Zdrowia informuje, iż 31 października zakończyły się konsultacje społeczne w sprawie projektu rozporządzenia dotyczącego wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. W projekcie tym zaproponowano w stosunku do obecnie obowiązujących przepisów następujące zmiany dotyczące pacjentów chorych na mukowiscydozę:

  1. zwiększono limit finansowania sprzętu dla pacjentów z mukowiscydozą jednocześnie skracając okres użytkowania tych wyrobów
  2. do katalogu refundowanych wyrobów medycznych przy wskazaniu medycznym mukowiscydoza wprowadzono:
  • inhalator membranowy jako alternatywę dla inhalatora dyszowego
  • głowicę do inhalatora membranowego jako alternatywę dla nebulizatora (generatora aerozolu)
  • nową kategorię wyrobów – sprzęt do indywidualnej fizjoterapii układu oddechowego – urządzenie do drenażu, wytwarzające podwyższone lub zmienne ciśnienie wydechowe, jednocześnie skracając okres użytkowania ww. wyrobów.

 

NEBULIZATOR (generator aerozolu) lub głowica do inhalatora membranowego – limit finansowania 150 zł – okres użytkowania raz na 6 miesięcy.

SPRĘŻARKA powietrza lub inhalator membranowy – limit finansowania 800 zł – okres użytkowania raz na 4 lata.

SPRZĘT do indywidualnej fizjoterapii układu oddechowego, urządzenia do drenażu wytwarzające podwyższone lub zmienne ciśnienie wydechowe – limit finansowania 200 zł – okres użytkowania raz na 2 lata.

Źródło:
1. www.mz.gov.pl
2. Foto: www.mz.gov.pl

Zdrowie Polaka pod lupą analityków

raport03
Analitycy z USP Zdrowie przeprowadzili badania nad naszym stylem życia, żeby ocenić poziom zadowolenia Polaków. Autorzy raportu wyróżnili aż 8 stylów zdrowia i wzięli pod uwagę aspekty definiowane przez WHO.
ZDROWIE według definicji WHO to stan całkowitego dobrostanu, zarówno po stronie fizycznej, psychicznej, a także społecznej. Pod definicją zdrowia nie kryje się wyłącznie brak choroby lub dysfunkcji.
W podsumowaniu badania autorzy podają, iż bardzo ważny dla naszego stanu zdrowia jest wpływ najbliższego otoczenia. Niewystarczające okazuje się być wparcie naszego partnera życiowego, ponieważ ważny jest również szerszy krąg przyjaciół i krewnych. Potwierdza się także teza, że zdrowiej żyją OPTYMIŚCI, pełni wiary w siebie i mający poczucie wpływu na otaczającą ich rzeczywistość.
Badacze wskazują, że mocną stroną Polaków jest ich pewność siebie, natomiast mają oni ogromne problemy z komunikacją i relacjami z bliskimi. Sporą trudność sprawia nam zaufanie innym osobom, gdyż wolimy polegać na sobie. Z racji, że nasze kontakty z otoczeniem odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu na wysokim poziomie zdrowia społecznego każdego z nas, powinniśmy nad nimi konsekwentnie pracować.

Źródło:
1. Raport USP Zdrowie – Style zdrowia Polaków – 2013

 

Diagnostyka astmy poprzez test poziomu tlenku azotu (FeNO)

zdjecie_nobreath

Objawy takie jak duszności, kaszel, problemy z oddychaniem, świszczący oddech nie są jednoznaczne jeśli chodzi o zdiagnozowanie astmy. Specjaliści twierdzą dodatkowo, że nawet wyniki badań tolerancji wysiłku, czy testów spirometrycznych nie muszą stanowić 100% potwierdzenia astmy.
Lekarze przekonują, że najbardziej skuteczny w wykrywaniu astmy jest prosty, nieinwazyjny pomiar tlenku azotu (FeNO) w wydychanym powietrzu. Badanie takie trwa około minuty, polega na sprawdzeniu ilości tlenku azotu w jednym spokojnym oddechu.
Szczegółowo badanie i interpretację jego wyników opisuje artykuł na stronie alergia.org.pl. Jego współautor dr hab. n. med. Ziemowit Ziętkowski podkreśla, że badanie analizatorem poziomu tlenku azotu stosuje od wielu lat, również w diagnostyce alergii sezonowych. Analiza poziomu tlenku azotu jest nie tylko przydatna w diagnostyce astmy, ale także przy monitorowaniu jej leczenia. Dr Ziętkowski stwierdza, że dzięki temu badaniu lekarz może kontrolować wielkość dawki wziewnych steroidów przyjmowanych przez pacjenta.

Leczenie powinno być prowadzone najmniejszą, skutecznie kontrolującą proces zapalny dawką leków

Podkreśla się, że dostępność tego badania bardzo zmieniła się na przestrzeni lat. Postęp technologii medycznej pozwolił na miniaturyzację urządzeń diagnostycznych. Obecnie na rynku polskim dostępne są niewielkie analizatory tlenku azotu w wydychanym powietrzu. Między innymi prezentowany na zdjęciu model NoBreath firmy Bedfont.

zdjecie_nobreath_product

 

Urządzenie to pozwala na pomiar frakcji wydychanego FeNO w kilkanaście sekund. Wyposażony jest on w wygodny prezentujący wyniki, dotykowy wyświetlacz, automatyczną kalibrację i charakteryzuje się wysoką dokładnością. Jest zgodny z wytycznymi ATS/ERS2011 dla pomiarów tlenku azotu.

 

Źródło:

1. Portal http://www.poradnikzdrowie.pl/
2. Artykuł współautorstwa dr hab. n. med Ziemowita Ziętkowskiego, mgr Elżbieta Ziętkowskiej i prof. dr hab. n. med. Anna Bodzenta-Łukaszyk na stronie http://alergia.org.pl/

Farmaceutom nie wolno korzystać z klauzuli sumienia

zdjecie_szpital

Gazeta Wyborcza podaje, że Komitet Bioetyki Polskiej Akademii Nauk zajął stanowisko w sprawie klauzuli sumienia, stwierdzając, iż jest ona nadużywana. W wyniku głosowania, członkowie Komitetu, w którego skład wchodzą lekarze, pielęgniarki, farmaceuci, biolodzy, filozofowie, teologowie i socjolodzy stwierdzili, że taka sytuacja godzi w interesy i prawa pacjenta. Na klauzulę sumienia nie mogą się powoływać całe instytucje medyczne, tylko jednostki. Oznacza to, że gdy lekarz odmawia wykonania zabiegu z powodów światopoglądowych, dyrektor placówki, do której zgłosił się pacjent, ma obowiązek wyznaczyć do zabiegu innego medyka. Farmaceutom nie przysługuje prawo do korzystania z klauzuli, ponieważ w opinii Komitetu, nie wykonują oni działań medycznych.

Informacja ta wywołała burzę wśród pacjentów i farmaceutów, którzy w komentarzach artykułu rozpoczęli żarliwą dyskusję.

 

źródło: Gazeta Wyborcza