Otyłość potrafi zabijać

Waga osobowa seca 815

O tym, że otyłość jest przyczyną wielu schorzeń osób na nią cierpiących i może pośrednio doprowadzić do zgonu chorego, wiemy od dawna. Brazylijska instytucja wspierająca walkę z otyłością w swoim kraju Santa Casa de Sao Paulo w bardzo wymowny sposób przedstawia problematykę otyłości, zwracając uwagę na świadomość jej następstw u chorych, a także potrzebę prowadzenia aktywnego trybu życia.

Czytaj dalej

Kampania „Przygotuj się na wstrząs” kierowana do alergików

Astma i alergiaNiestety kończy się już Tydzień Edukacji nt. Anafilaksji, który przypada między 24 a 31 marca 2014 r. W tych właśnie dniach wszyscy pacjenci mogli skorzystać z bezpłatnych konsultacji z alergologiem. Listę gabinetów, które umożliwiały takie badania (część z nich wciąż czeka na pacjentów) można znaleźć na stronie www.odetchnijspokojnie.pl.

Czytaj dalej

Zmiana zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne

Kody wyrobów medycznych

 

NFZ informuje, iż w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy, zarządzeniu nr 9/2014/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne od 1 lipca br. potwierdzane będą tylko zlecenia wystawione na nowym druku. Do końca czerwca dopuszcza się stosowanie zarówno nowego jak i starego obowiązującego dotychczas formularza.

Czytaj dalej

Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium RP

Wykaz produktów leczniczych

W dniu 21 marca 2014 r. Ministerstwo Zdrowia opublikowało Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia, który na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. j ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Dz. U. Nr 82, poz. 451, z 2012 r. poz. 95 oraz z 2013 r. poz. 12 45) zawiera Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, według stanu na dzień 1 stycznia 2014 r.

Tekst obwieszczenia można znaleźć pod adresem – link

Relacja z konferencji „Choroby serca, a choroby płuc”. Wyniki konkursu Horn Wellness Group.

Konferencja Choroby serca, a choroby płuc

W dniach 07-08 marca 2014 w Warszawie odbyła się Konferencja „Choroby serca a Choroby Płuc” organizowana przez Termedia.

Głównymi tematami konferencji były:

  • POChP u pacjentów w wieku pow. 65 lat i związane z tym zagrożenia i zaostrzenia
  • Powikłania kardiologiczne u pacjentów z POChP
  • Obturacyjny bezdech senny i możliwości leczenia
  • Tętnicze nadciśnienie płucne w ujęciu diagnozowania i leczenia w Polsce
  • Europejskie zasady prewencji chorób naczyniowo-sercowych

Czytaj dalej