Po Nowym Roku tylko 70% gabinetów POZ w Polsce będzie czynnych

Federacja Porozumienie Zielonogórskie

 

Poniedziałkowe (29.12.2014) rozmowy przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia i Porozumienia Zielonogórskiego zakończyło się fiaskiem.

Prezes Porozumienia Jacek Krajewski opisuje postawę ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza jako kompletnie zabetonowaną. Podkreśla on, że aby system był efektywny pacjenci z różnymi chorobami powinni być opłacani za różne stawki. Tym czasem ministerstwo, chce płacić za każdego pacjenta taką sama kwotę, bez względu na co jest on chory. Czytaj dalej

Zmiany na liście leków refundowanych od stycznie 2015

Lista leków refundowanych

źródło: pixabay.com/frolicsomepl

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt zmian nowej listy leków refundowanych, który ma obowiązywać od 1 stycznia 2015 roku. W stosunku do obecnie obowiązującej listy wprowadzono min. następujące zmiany:

  • do listy zostanie dodanych 89 nowych produktów
  • dodano wskazanie dla leku złożonego zawierającego tiotropium – przewlekła obturacyjna choroba płuc – leczenie podtrzymujące
  • z poprzedniej listy w nowej edycji nie znajdzie się 29 produktów
  • dla 84 produktów zawierających 29 substancji czynnych lub rodzajów środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub rodzajów wyrobów medycznych wprowadzono obniżki urzędowych cen

Czytaj dalej

Kontrola NIK w NFZ. Dostępność do świadczeń się pogarsza.

Kontrola NIK w NFZ

Jak oficjalnie donosi Najwyższa Izba Kontroli w 2013 roku NFZ nie doprowadził do poprawy dostępności świadczeń zdrowotnych. W bardzo wielu przypadkach stało się odwrotnie, średni czas oczekiwania pacjenta na świadczenie uległ wydłużeniu. NIK podkreśla, że w dalszym ciągu istnieją ogromne dysproporcje w dostępie do świadczeń między poszczególnymi oddziałami wojewódzkimi NFZ. Czytaj dalej

Co z dostępem do lekarzy rodzinnych po Nowym Roku?

Federacja Porozumienie Zielonogórskie

Podczas gdy Federacja Porozumienie Zielonogórskie dalej nie porozumiała się z Ministerstwem Zdrowia, Bartosz Arłukowicz może cieszyć się z udanych negocjacji z Porozumieniem Pracodawców Ochrony Zdrowia. W środę (17.12.2014) prezes PPOZ Bożena Janicka podpisała porozumienie z Ministerstwem Zdrowia i Narodowym Funduszem Zdrowia. Arłukowicz wypowiadając się na temat obecnej sytuacji lekarzy rodzinnych, poinformował iż prawie połowa z nich podpisała już umowy na przyszły rok. Przedstawiciele Porozumienia Zielonogórskiego jednak dalej walczą w szczególności o sposoby finansowania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej na 2015 rok. Czytaj dalej

Japończycy zbadali wpływ e-papierosów na palaczy

e-papierosy

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Japonii przygotował dla ministerstwa zdrowia specjalny raport dotyczący działania e-papierosów na organizm ludzki.
Opracowanie zawiera informację, iż elektroniczne papierosy wydzielają rakotwórczy formaldehyd i acetaldehyd. Ilość wydzielanego formaldehydu w e-papierosach jest znacznie większa niż w przypadku papierosów tradycyjnych, jego najwyższe stężenie jest osiągane w chwili, gdy spirala grzałki papierosa jest najbardziej gorąca. Czytaj dalej