Wymiana starych inhalatorów PARI na nowe

Wymiana starych inhalatorów na noweTylko do końca kwietnia 2014 r. trwa nasza akcja wymiany inhalatorów „Wymień stary inhalator na nowy”. We współpracy z firmą PARI uzgodniliśmy, że Ci z Państwa, którzy zgodzą się oddać nam swój stary inhalator, otrzymają 55-cio złotowy rabat na zakup nowego sprzętu.

Czytaj dalej

Relacja z konferencji „Choroby serca, a choroby płuc”. Wyniki konkursu Horn Wellness Group.

Konferencja Choroby serca, a choroby płuc

W dniach 07-08 marca 2014 w Warszawie odbyła się Konferencja „Choroby serca a Choroby Płuc” organizowana przez Termedia.

Głównymi tematami konferencji były:

  • POChP u pacjentów w wieku pow. 65 lat i związane z tym zagrożenia i zaostrzenia
  • Powikłania kardiologiczne u pacjentów z POChP
  • Obturacyjny bezdech senny i możliwości leczenia
  • Tętnicze nadciśnienie płucne w ujęciu diagnozowania i leczenia w Polsce
  • Europejskie zasady prewencji chorób naczyniowo-sercowych

Czytaj dalej

Mukowiscydoza – Może dotyczyć również Ciebie

Tydzień Mukowiscydozy Matio

Już po raz trzynasty Fundacja MATIO realizuje kampanie społeczną Ogólnopolski Tydzień Mukowiscydozy, w tym roku pod hasłem:

Mukowiscydoza – Może dotyczyć również Ciebie.

Organizatorzy podczas tegorocznych obchodów tygodnia, będą szczególnie kłaść nacisk na fakt ignorowania istnienia chorób genetycznych. Podkreślają, że pomimo, iż dotykają one niewielki odsetek społeczeństwa, mogą dotyczyć każdego z nas.

Czytaj dalej

Refundacje od 1 stycznia 2014

nfz_refundacje_rozporzadzenie

Osoby ubezpieczone w NFZ mogą skorzystać z refundacji na wyroby medyczne (zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze).

Mamy już oficjalne potwierdzenie – nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie potwierdza dobre informacje dla pacjentów chorych na mukowiscydozę.
Dzięki wieloletnim staraniom Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą i organizacji lekarskiej – Polskiego Towarzystwa Mukowiscydozy udało się zwiększyć częstotliwość refundacji i podnieść limity dofinansowania ze środków publicznych do nebulizatorów (ze 120 zł raz w roku do 150 zł raz na 6 miesięcy) i sprężarek (z 600 zł raz na pięć lat do 800 zł raz na cztery lata) oraz wprowadzić do wykazu sprzęt do indywidualnej fizjoterapii układu oddechowego takich jak Pari PEP System, Pari O-PEP, Flutter, Acapella, RC Cornet (200 zł raz na dwa lata).

Refundacją objęte są zarówno nebulizatory ( generatory aerozolu np. LC Sprint) jak i tzw. głowice do inhalatora membranowego – np. Głowica do eflow Rapid.
W przypadku sprężarek refundacją objęte są zarówno sprężarki kompresorowe do inhalatorów np. Pari SX, jak również inhalatory membranowe typu eflow.

Dokumentem uprawniającym do skorzystania z refundacji jest prawidłowo wypełnione przez lekarza zlecenie z potwierdzonym przez NFZ prawem do pełnej lub częściowej refundacji.

Zlecenie jest ważne 30 dni od daty wystawienia przez lekarza, w tym czasie należy potwierdzić w NFZ prawo do refundacji.

Przy potwierdzeniu prawa do refundacji, NFZ potwierdza* limit cenowy, wysokość refundacji NFZ w % oraz datę ważności zlecenia, jest to termin w którym można dokonać zakupu i skorzystać z refundacji.
* NFZ m.in. potwierdza prawo do świadczenia i wysokość refundacji na podstawie kodu przedmiotu ortopedycznego wpisanego przez lekarza w I części zlecenia.

Od lat realizujemy dla Państwa zlecenia NFZ, dokładając starań, by refundowany sprzęt dotarł do Państwa szybko i sprawnie. Uwzględniamy również inne formy finansowania – wpłaty z subkont pacjentów, wpłaty czynione przez indywidualnych sponsorów, przez fundacje, jak również z udziałem środków z PCPR.
Różne źródła finansowania można połączyć w optymalny sposób, aby dzięki temu móc wybrać sprzęt do inhalacji najodpowiedniejszy do zaleconej terapii, zapewniający skuteczność, jak również wygodę i szybkość działania.

Jeżeli planują Państwo ubiegać się o finansowanie, lub już posiadają Państwo wniosek refundacyjny, prosimy o kontakt telefoniczny z naszym biurem (61 867 67 31) lub poprzez e-mail: justyna.karwacka@hwg.pl, sklep@hwg.pl.
Ustalimy z Państwem indywidualna procedurę dostawy, jak również zweryfikujemy poprawność dokumentów oraz pomoże w doborze optymalnych urządzeń.

Poniżej przypominamy kilka rzeczy, na które należy zwracać uwagę w przypadku zleceń NFZ, aby były zgodne z wymogami i można byłoby je z łatwością rozliczyć i uzyskać finansowanie NFZ:

  • na wniosku musi się pojawić czytelna pieczątka nagłówkowa – lekarza i placówki wystawiającej wraz  z datą wystawienia zlecenia
  • wniosek musi być również opatrzony podpisem pracownika odpowiedniego oddzialu NFZ wraz z wpisanym limitem refundacji oraz terminem ważności uprawniającym do zrealizowania.

Więcej informacji w Rozporządzeniu Ministra: http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=q491&ms=383&ml=pl&mi=383&mx=0&mt=&my=767&ma=033031