Dyżur uszczupli płacę zasadniczą lekarzy?!

Przychodnie POZ

Fot.: Flickr/Vic

W listopadzie 2014 r. w wyniku uchwały Sądu Najwyższego dyrektorzy szpitali mogą zaliczać godziny pracy lekarzy podczas dyżuru w poczet podstawowego etatu.

Sąd Najwyższy po koniec ubiegłego roku ponownie rozpatrywał kwestię zasad rozliczania lekarzy za pełnione przez nich dyżury w sytuacji, gdy bezpośrednio po zakończeniu dyżuru, lekarz korzystając z czasu wolnego po dyżurze nie przepracuje pełnego wymiaru normalnego czasu pracy przewidzianego na dany okres rozliczeniowy.
Fragment tekstu uchwały uzyskał następujące brzmienie: „Za pracę w ramach pełnienia dyżuru medycznego dopełniającego czas pracy lekarza do obowiązującej go przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy (art. 95 ust. 4 w związku z art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej przysługuje jedynie dodatek w wysokości określonej przez odpowiednio stosowane przepisy art. 151 1 § 1-3 kodeksu pracy (art. 95 ust. 5 tej ustawy)”.

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej wypowiada się o uchwale SN w sposób następujący:
– Ja zawsze uważałem, że czas wolny, ustawowo zagwarantowany lekarzowi po zakończonym dyżurze, powinien być płatny i nie powinien być sztucznie „księgowany” na poczet wynagrodzenia przysługującego za dyżur. Ze stanowiska Sądu Najwyższego zdaje się jednak wynikać wniosek odmienny.

Środowisko lekarskie wskazuje, że regulacja ta może do prowadzić sytuacji w której lekarze nie będą chcieli brać dyżurów co może doprowadzić do dezorganizacji pracy szpitali. Najbardziej oczywiście na tym ucierpią pacjenci, którym nie będzie miał kto udzielać pomocy.

 

źródło: http://www.nil.org.pl
http://www.sluzbazdrowia.com.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *