Kontrola NIK w NFZ. Dostępność do świadczeń się pogarsza.

Kontrola NIK w NFZ

Jak oficjalnie donosi Najwyższa Izba Kontroli w 2013 roku NFZ nie doprowadził do poprawy dostępności świadczeń zdrowotnych. W bardzo wielu przypadkach stało się odwrotnie, średni czas oczekiwania pacjenta na świadczenie uległ wydłużeniu. NIK podkreśla, że w dalszym ciągu istnieją ogromne dysproporcje w dostępie do świadczeń między poszczególnymi oddziałami wojewódzkimi NFZ. Czytaj dalej

Zmieniają się kryteria ocen ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Komunikaty - NFZ

Zmienione zostały między innymi:
– par. 1 a) ust. 2 pkt 4:

„jest wydany przez jednostkę certyfikującą systemy zarządzania posiadającą akredytację udzieloną przez Polskie Centrum Akredytacji ) lub przez jednostkę akredytującą będącą sygnatariuszem porozumienia o wzajemnym uznawaniu EA Multilateral Agreement i jest opatrzony symbolem akredytacji jednostki akredytującej”.

 

Czytaj dalej