Prawidłowy pomiar temperatury w uchu i na czole

baner_blog_termometr_oregon

Nowoczesne termometry służące do pomiaru temperatury ciała pozwalają na szybką i bezproblemową jej kontrolę. Jednak by wynik pomiaru podawany przez urządzenie był miarodajny musimy pamiętać o kilku zasadach, których powinniśmy się trzymać. Prawidłowe procedury postępowania podamy na przykładzie termometru elektronicznego ITH80085 firmy OREGON, który może kupić w sklepie www.hornwellness.pl.

PRZYGOTOWANIE DO POMIARU

  • Jeśli stopień zużycia baterii jest znaczny, należy wymienić je na nowe w celu zapewnienia maksymalnego zasilania.
  • Zostaw termometr przez 30 minut w otoczeniu, gdzie ma być dokonany pomiar, aby był on właściwy.
  • Nieoczekiwane wahania temperatury panującej w otoczeniu mogą mieć negatywny wpływ na dokładność pomiaru. Jeżeli miejsce, gdzie ma być dokonany pomiar pokazuje inną temperaturę niż miejsce, gdzie znajduje się termometr, lub podejmuje się próbę zmierzenia temperatury koło klimatyzatora, wówczas uzyskanie zamierzonego rezultatu jest niemożliwe.
  • Upewnij się, że ucho jest czyste, aby pomiar był dokładny.
  • Pomiar powinien być dokonany w czasie odpoczynku, aby zapewnić dokładny wynik. Temperatura może się podnieść bezpośrednio po ćwiczeniach lub kąpieli

Aby zmierzyć temperaturę w uchu:
Zdejmij OSŁONĘ CZOŁOWĄ z termometru, włóż sondę do mierzenia temperatury do ucha
zachowując ostrożność, następnie naciśnij klawisz pomiaru (Measure), aby rozpocząć
pomiar. Usłyszysz sygnał. Po ukończeniu pomiaru usłyszysz dwa krótkie sygnały. Możesz
teraz odczytać wynik na wyświetlaczu lub usłyszeć go przez głośnik, jeżeli włączona jest
funkcja TALK.
Wynik pomiaru wykonany w prawym uchu może różnić się od wyniku pomiaru w lewym
uchu. Dlatego zawsze mierz temperaturę w tym samym uchu.
Aby uzyskać dokładny wynik pomiaru ucho musi być drożne (np. nie może w nim zalegać
nadmiar woskowiny).
Czynniki zewnętrzne mogą mieć wpływ na temperaturę w uchu, łącznie z takimi, kiedy osoba:
• leżała na jednym lub drugim uchu,
• miała przykryte uszy,
• była wystawiona na działanie bardzo wysokich lub bardzo niskich temperatur,
niedawno pływała lub kąpała się.
W takich przypadkach odczekaj 20 minut zanim przystąpisz do pomiaru.
Gdy do kanału usznego zaaplikowane zostały krople do uszu lub inne lekarstwa, wykonaj
pomiar w drugim uchu lub na czole.

zdjecie_oregon_ucho_01

Aby zmierzyć temperaturę na czole:
Nałóż OSŁONĘ CZOŁOWĄ na termometr, i dotknij nią czoła na środku, między brwiami a
linią włosów. Naciśnij klawisz pomiaru (Measure), aby rozpocząć pomiar. Usłyszysz wtedy
sygnał. Po ukończeniu pomiaru usłyszysz dwa krótkie sygnały. Możesz teraz odczytać
wynik na wyświetlaczu lub usłyszeć go przez głośnik, jeżeli włączona jest funkcja TALK.
Wynik zostanie automatycznie przechowany w PAMIĘCI (MEMORY). Jeżeli znajduje
się tam już 30 wyników, usunięty zostanie pierwszy wynik [najstarszy], zmniejszy się
numeracja o jedną pozycję, a najnowszy rezultat będzie na początku.
Mierz temperaturę maksymalnie 3 razy pod rząd. W przypadku wielokrotnego pomiaru – 4
razy lub powyżej – odczekaj przynajmniej 10 minut zanim przystąpisz do kolejnego.
Wyświetlanie wyniku pomiaru:
• Wyświetlanie rzeczywistej wartości wyniku dla pomiarów między 32,0°C a 42,9 °C
(89,6 °F – 109,3 °F);
• “HI” wyświetlany w przypadku wyników powyżej 42,9 °C/109, 3 °F;
• “LO” wyświetlany w przypadku wyników poniżej 32,0°C/89,6 °F.
Po zakończeniu pomiaru, po upływie 30 sekund termometr automatycznie powróci do
trybu czasu.
Wyświetlacz zostanie automatycznie wyłączony po upływie 1 minuty od czasu naciśnięciu
ostatniego klawisza (jeżeli uaktywniony jest tryb snu).

zdjecie_oregon_czolo_02